Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Daha da İleri >>
  

Gerçeğe Çağrı: Türkiye Uzay Sektörü'nün Rekabet Gücü - Alper Alsan

Uzay sektörü ulusal rekabetçilik endeksi 15 ülke için yayınlandı. Türkiye listede değil ama ev ödevlerinin neler olduğu belli...

Futron'un beşincisini yayınladığı yıllık Uzay Rekabetçilik Endeksi (URE)'nin kapsadığı ülke sayısı bu sene ilk defa 10 ülkeden 15 ülkeye çıktı. "Klasik" ülkeler ABD, AB (tek birim olarak), Brezilya, Kanada, Çin, Hindistan, İsrail, Japonya, Rusya ve Güney Kore iken, "taze" ülkeler Arjantin, Avustralya, İran, Güney Afrika ve Ukrayna oldu. Türkiye henüz listede değil ve ne zaman alınacağı ile ilgili bir plan bulunmamakta ancak endeksin yapısı birçok ev ödevine işaret ediyor.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Uzayda Rekabet

URE'yi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile karşılaştırdığımız zaman "klasik 10"daki ülkelerin hepsi (İsrail dışında) Türkiye (2011'de dünya'da 18. idik)'den büyük olan ülkeler. Fakat "taze" 5 ülkeden Avustralya dışındakilerin hepsi ise Türkiye'den GSYİH olarak küçük ülkeler. Ekonomi teorisyenleri için bu noktada şu hipotez araştırmaya değer olabilir: Uzay sektöründeki rekabetçilik gücü, GSYİH için geleceğe yönelik bir öncül gösterge(mi)dir ? Ya da bizden küçük olan bu ülkeler önümüzdeki 20 ila 50 yıl içinde bizi geçmeye "namzet" olan ülkeler mi ?

Devamını oku...